Hrad Stolpen
NEPUSTÍ VÁS

Hrad Stolpen, o němž se první zmínky objevují v roce 1222, zažil ve své historii mnohé světlé chvíle, ale ještě více těch temných. V pevnosti zanechali jizvy husité, Švédi, Prusové i Francouzi a přehnal se přes ni mor i požáry. Hrad proslul především mocenskými hrami na saském dvoře. Nejslavnější obyvatelkou Stolpenu byla hraběnka Coselová. Zapuzená hraběnka Anna Constantia z Coselu strávila za hradními zdmi téměř půl století až do své smrti. Chytrá metresa Augusta Silného si udělala politické nepřátele a stala se obětí oportunismu svého kurfiřtského milence. Podobně tvrdý, jako byl osud hraběnky, je také čedič, na kterém se vypíná hrad Stolpen. Čedičový vrch je spolu s nejhlubší nevyzděnou studnou na světě vyhloubenou v čedičovém podloží prohlášen za „Národní geotop“.

Mezi Českosaským Švýcarskem a městem kultury Drážďany se nad krajinou tyčí rozhlehlý, 800 let starý středověký hradní areál.

Jeho historie je neoddělitelně spojena s tragickým osudem hraběnky Coselové, nejslavnější milenky saského kurfiřta Augusta Silného. Hraběnka strávila 49 let jako vězeňkyně na Stolpenu a byla zde také pochována.

Další zajímavostí jsou svědectví saského hornického umění - mimo jiné s hradem spojovaný »Stolpenský bazalt« a také nejhlubší čedičová, do kamene tesaná studna na světě (84,39 m).

Kontakt

Hrad Stolpen

Schloßstraße 10 | 01833 Stolpen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35973 234-10
stolpen@schloesserland-sachsen.de