Trvalé výstavy

„Stolpen na doživotí. Mýtus hraběnky Coselové« - nová trvalá výstava k 250. výročí úmrtí

Pevnost Stolpen je neodděliteLně spojena s tragickým osudem hraběnky Coselové, nejslavnější metresy Augusta Silného. Téměř půl století strávila jako vězeňkyně za mocnými hradními zdmi. Ve věži Johannisturm, zvané také Coselturm, místě, kde strávila posledních 20 let svého života, připomíná stálá výstava v bývalém obývacím pokoji, ložnici a kuchyni dobrodružný život jedné kdysi mocné dámy, jejíž vzestup a pád je v saských dějinách jedinečný. Zároveň výstava poskytuje historický pohled na to, jak se běžně žilo v plodném období augustovského baroka.

Veselá, krásná a chytrá žena a matka tří dětí Augusta Silného se ‒ údajně ‒ vměšovala do jeho politických záležitostí a udělala si na drážďanském dvoře nepřátele. Nakonec se stala obětí politického oportunismu svého kurfiřtského souložníka, jenž ji poslal do vyhnanství na hrad Stolpen. Až do své smrti zde žila jako přísně střežená vězeňkyně, jež nesměla nikdy opustit brány pevnosti. Zemřela v úctyhodném věku téměř 85 let. Její hrob se nachází v hradní kapli.

»Dějiny práva ve středověku v mučírně«

Mučení v trestním procesu bylo praktikováno ve středověku. Sloužilo v soudním vyšetřování k dosažení přiznání. Platilo za nejdůležitější důkazní prostředek ve středověkém tresním procesu. V rámci pronásledování čarodějnic a kacířů se vyvinulo v téměř neomezený bojový prostředek.

Mučírna na hradě Stolpen je původním místem, které bylo v provozu až do zrušení útrpného práva v Sasku v roce 1770. Ve velké vitríně jsou prezentovány mučící nástroje. Také je možno spatřit výstroj, která přibližuje tematické okruhy vězeňství a výkonu trestu. Objekty znázorňují, že se mučení uplatňovala celá lidská anatomie od hlavy až k patě.

Trvalá výstava v mučírně poskytuje rozsáhlý pohled na dějiny práva ve středověku a objasňuje, jak nemilosrdně a bez slitování se tehdy postupovalo.

»Bazalt pochází ze Saska«

Stolpenský čedič je významná geologická přírodní památka. Sloupovitá vulkanická hornina vznikla před cca 25 miliony let. Moderní montánní vědec Gregorius Agricola použil v roce 1546 poprvé pojem bazalt. Proto stolpenský hradní vrch představuje typovou lokalitu pro všechny čediče na světě. Odtud se šířil název »bazalt« do celého světa.

Nejhlubší vytesaná nevyzděná čedičová studna na světě (84,39 m) představuje působivě vlastnosti nanejvýš tvrdého, odolného a černého přírodního kamene. Sloupkový čedič charakterizuje vzhled hradního kopce a města. V roce 2006 byl hannoverskou Akademií geologických věd prohlášen za »Národní geotop«.

Ve sklepeních na čtvrtém hradním nádvoří představujeme fascinující historii stolpenského čediče od pozdního středověku až po současnost.

Kontakt

Hrad Stolpen

Schloßstraße 10 | 01833 Stolpen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35973 234-10
stolpen@schloesserland-sachsen.de