Historie hradu Stolpen

Významná kulturní a historická stavební památka hrad Stolpen hrála vždy velkou roli v dějinách země jako vedlejší rezidence míšeňských biskupů, ale také i v období kurfiřtského panování.

Spolu s požadavky a možnostmi stávajících epoch hrad podléhal různým stavebním úpravám. Prošel přestavbou na zámek Stolpen, stal se pevností a dnes je z něj částečně zřícenina. Stavitelé ve všech dobách museli brát zřetel na obranný účel areálu.

Stolpenský čedičový vrch patří k nejvýznamnějším nalezištím vulkanických hornin na sasko-severočeském území a byl prohlášen za přírodní památku a »Národní geotop«. Téměř 85 metrů hluboká hradní studna je nejhlubší nevyzděná studna na světě, která kdy byla vyhloubena v čedičovém podloží.

Stolpen ležel v hraniční oblasti mezi Míšeňskou markou a Slovany osídlenou oblastí na východ od Labe. První neověřené zprávy o opevnění na čedičovém kopci se vyskytují kolem roku 1100. Jméno Stolpen je odvozeno ze slovanského jazyka a znamená sloup nebo místo, na kterém stojí sloup.

Po následujících téměř 350 let vládlo 24 míšeňských biskupů nad panstvím Stolpen, které vzniklo někdy kolem roku 1320. Sídlo biskupství sice zůstalo na míšeňském hradě, přesto však někteří z biskupů pobývali na Stolpenu po delší dobu a vydržovali si zde nákladný dvůr. Všechny dodnes dochované hradní stavby vznikly v období pozdní gotiky za biskupských stavitelů. Hlavním stavebním materiálem byl místní velmi tvrdý namodralý černý bazalt.

Strategický význam Stolpenu si uvědomili i wettinští saští kurfiřti. Kurfiřt August využil spor o jednu závěť mezi svým štolbou a míšeňským biskupem a jako nejvyšší zemský panovník donutil biskupa k výměně panství Stolpen za kurfiřtské panství Mühlberg se ztrátou vrchnostenských práv. Nový majitel také na hradě zahájil rozsáhlou stavební činnost ve stylu renesance. Obytné prostory byly překrásně vymalovány a částečně skvostně zařízeny.

Přestavbou na pevnost v roce 1675 získal Stolpen větší vojenský význam. Po konci augustovského období v roce 1763 byla vojenská posádka rozpuštěna. O dva roky později zemřela v pevnosti v téměř 85 letech nejslavnější vězeňkyně na Stolpenu, hraběnka Coselová. Nejznámější metresa Augusta Silného - saského kurfiřta a polského krále - nedobrovolně strávila na Stolpenu 49 let svého života. Její hrob se nachází ve stolpenské hradní kapli.

Hrad postupně chátral, už v roce 1773 byly strženy první části hradu, protože hrozilo zřícení. V 19. století se spolky zabývající se historií začínají věnovat hradní zřícenině, probíhají první renovace. Od roku 1875 je na hradě muzeum. V roce 1992 se hrad opět stal majetkem Svobodného státu Sasko a je provozován jako státní zámek. Od této doby až dodnes probíhají pod vedením Svobodného státu Sasko rozsáhlé opravy a rekonstrukce, aby se zvýšila atraktivita hradu Stolpen pro návštěvníky a aby byl zajištěn stav částečně zchátralého areálu. Od 1.1. 2013 proběhla změna statutu na všeobecně prospěšnou společnost.

Průměrně dnes ročně zavítá na hrad Stolpen přibližně 100 000 návštěvníků. Kromě denního provozu muzea se hrad vyznačuje také bohatým programem akcí. Historická obilnice s originální trámovou architekturou a jedinečná atmosféra hradních nádvoří vytvářejí z každé akce mimořádný zážitek.

Kronika hradu Stolpen

kolem 1100založení prvního obranného areálu, pravděpodobně »hrad z otesaných kmenů«1121nezaručené zprávy z Kosmovy kroniky české a z Hájkovy kronikykolem 1218hrad a některé okolní pozemky (opětovně) získává od Slovana jménem Moyko de Stulpen míšeňský biskup Bruno II., cílené budování samostatného panství1222první zaručená listinná zmínka1241hraniční smlouva mezi míšeňským biskupstvím a českým královstvímkolem 1320vytvoření panství Stolpen, hrad jako správní středisko1429neúspěšné obléhání husity1451-1537zásadní přestavba na novodobý obranný areál1520první oficiální mandát biskupa Johanna VII. ze Schleinitz proti Lutherovi (Stolpenský dekret)1539zavedení reformace v Sasku, míšeňští biskupové se uchylují na Stolpen1559převzetí hradu, města a panství Stolpen kurfiřtem Augustem, reformace také na Stolpenuod 1559přestavba na zámek, založení zvěřince a »Wasserkunst«, vodovod od Martina Planera1607/8–1632vytesání studny v čediči čtyřmi horníky z Berggießhübelu1632úspěšná obrana proti císařským Chorvatům, zničení částí hradu požáry1634umístění stálé vojenské posádky, nejhorší morový rok ze všech1639obléhání švédskými vojsky1675vybudování pevnosti, stavitel Wolf Caspar von Klengel1716hraběnka Coselová je vypovězena na Stolpen1723požár, který zpustošil město, zničil také části hradu1738zrušení zvěřince1756odchod vojenské posádky na Königstein, obsazení Stolpenu pruskými jednotkami, rozsáhlá devastace1764rozpuštění vojenské posádky, hrad začíná přirozeně chátrat1765smrt hraběnky Coselové, pohřeb v hradní kapli1773-1787stržení některých zchátralých částí hradu1813Napoleon Bonaparte zřizuje obranná postavení, při odchodu rozsáhlé zničení, také postupujícími jednotkami1842založení parku na jižním svahu hradu1859král Johann Saský nařizuje zahájit sanační práce1874zaměstnán první hlídač hradu1883vyčištění studny, která byla zasypána v letech 1756 a 18131935-1939dostavba hradu na podporu turistického ruchu1945přičlenění hradu k ředitelství Státních muzeí, zámků a zahrad v Drážďanech1957předání právní subjektivity radě města Stolpenod 1960intenzivní využívání pro kulturní účely, např. natáčení filmů1989rekord návštěvnosti: 199 165 návštěvníků1992převzetí Svobodným státem Sasko, hrad se stává státním, následně intenzivní stavební činnost až dodnes1996využití obilnice jako multifunkčního centra, které lze pronajmout pro různé akce, svatby1998otevření věže Siebenspitzenturm2001úprava vzhledu Horního paláce (Knížecí nádvoří) podle muzeálně-didaktických zásad2007otevření věže Seigerturm2013změna statutu na všeobecně prospěšnou společnost

Kontakt

Hrad Stolpen

Schloßstraße 10 | 01833 Stolpen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35973 234-10
stolpen@schloesserland-sachsen.de

Vstupné a otevírací doba

Vstupné:

 • Vstupné 6,00 EUR
 • Zlevněné vstupné 3,00 EUR
 • Vstupné: 6,00 EUR
 • Zlevněné vstupné*: 3,00 EUR
 • 2 dospěli + max. 4 děti**: 14,00 EUR
 • 1 dospělý + max. 2 děti**: 8,00 EUR
 • Skupinový tarif od 15 os.: 5,00 EUR os.
 • Skupinový tarif žáci: 2,50 EUR os. roční vstupenka: 10,00 EUR
 • Roční vstupenka na hrad Stolpen 10,00 EUR
Volný vstup
 • Děti do 5 let
 • Děti v den narozenin
 • Doprovodné osoby těžce tělesně postižených s označením »B« v průkazu tělesně postiženého
 • Vedoucí zájezdu
 • Řidiči autobusu se skupinou
 • jedna osoba doprovodu na 10 žáků a novináři s průkazem
 • Držitelé  vstupenky schlösserlandKARTE

Otevírací doba

Duben až říjen
 • denně: 10:00 - 18:00 hod.
Listopad až březen
 • Út - ne: 10:00 - 16:00 hod.
 • 24./25.12. a 31.12.: zavřeno
 • Otevírací doba v zimě závisí na počasí.
Poslední vstup je vždy půl hodiny před uzavřením.

Změny vyhrazeny